Hỗ trợ

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NMS

    Tìm kiếm nhiều nhất: DL380 G10, SR650, IBM, ARUBA 2530, DELL T550, SAMSUNG, HP ENVY, Z2 G8, RX2540

hỗ trợ khách hàng

CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG
Thứ ba, 16:52 Ngày 07/12/2021 .
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Thứ hai, 10:30 Ngày 06/12/2021 .
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
Thứ sáu, 16:11 Ngày 03/12/2021 .
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
Thứ hai, 15:59 Ngày 22/11/2021 .
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Thứ tư, 15:49 Ngày 10/11/2021 .
Chế độ bảo hành của Công ty NMS tuân thủ theo các điều kiện bảo hành thiết bị..