Hỗ trợ

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NMS

  Tìm kiếm nhiều nhất: DL380 G10, ARUBA SWITCH, DELL T550, INTEL XEON, SSD, SAMSUNG, LAPTOP HP

Heatsink

  Dell PowerEdge C1100 CPU-1 Heatsink

  [ Part number: CX2WM ]

  Sản phẩm đang được cập nhật...

  Giá: Liên hệ

Bộ tải nhiệt cho CPU dùng cho máy chủ Dell PowerEdge C1100 - Part Number : CX2WM