Hỗ trợ

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NMS

  Tìm kiếm nhiều nhất: DL380 G10, ARUBA SWITCH, DELL T550, INTEL XEON, SSD, SAMSUNG, LAPTOP HP

BO MẠCH CHỦ - Mainboard

  Dell PowerEdge R210-II Motherboard

  [ Part number: 3X6X0; YXP34 ]

  Sản phẩm đang được cập nhật...

  Giá: 1 VNĐ

Chọn mua

Mua hàng

Dell PowerEdge R210-II Motherboard - Part Number : 3X6X0 / YXP34

Dell PowerEdge R210-II Motherboard