Hỗ trợ

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NMS

  Tìm kiếm nhiều nhất: DL380 G10, ARUBA SWITCH, DELL T550, INTEL XEON, SSD, SAMSUNG, LAPTOP HP

MAINBOARD DELL

  Dell PowerEdge T620 Motherboard

  [ Part number: 658N7; MX4YF ]

  Dell PowerEdge T620 board chính hãng

  Giá: Liên hệ

 

Dell PowerEdge T620 Motherboard - Part Number : 658N7 / MX4YF / F5XM3 / 7HNGV

 

Dell PowerEdge T620 Motherboard