Hỗ trợ

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NMS

    Tìm kiếm nhiều nhất: DL380 G10, SR650, IBM, ARUBA 2530, DELL T550, SAMSUNG, HP ENVY, Z2 G8, RX2540

hỗ trợ khách hàng

Giải Pháp

VDI GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT DOANH NGHIỆP
Thứ ba, 11:14 Ngày 14/09/2021 .
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) là giải pháp cho phép cung cấp môi trường làm việc trên nền tảng ảo hóa, giúp Doanh nghiệp giải phóng môi trường làm việc truyền thống, không còn phụ thuộc vào các thiết bị vật lý.