Hỗ trợ

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NMS

    Chuyên cung cấp giải pháp về hạ tầng công nghệ thông tin.

hỗ trợ khách hàng

Lenovo - ThinkSystem Rack 2U

ThinkSystem SR550

ThinkSystem SR590

ThinkSystem SR650

ThinkSystem SR850

TOP