Hỗ trợ

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NMS

    Chuyên cung cấp giải pháp về hạ tầng công nghệ thông tin.

hỗ trợ khách hàng

Máy chủ Fujitsu

Fujitsu Primergy Rack 1U

Fujitsu Primergy Rack 2U

Fujitsu Primergy Rack 4U

Fujitsu Primergy Tower 5U

TOP